„Objev nového jídla znamená pro štěstí člověka víc než objev hvězdy.“

Anthelme Brillat-Savarin